Czysta usługa

Usługa wypożyczania tekstyliów - Istnieją rzeczy, z których chcemy korzystać, lecz nie potrzebujemy ich na stałe i nie musimy być ich włascicielami. Korzystamy zatem z pojazdów firmowych na zasadach leasingu, wynajmujemy pomieszczenia biurowe i kopiarki – czemu wiec nie tekstylia dla przedsiębiorstw?

W ten sposób firmy mogą pozwolić sobie na większą elastyczność bez zbędnego angażowania kapitału i mogą zoptymalizować procesy pracy. 

> Korzyści wynikające z wynajmowania zamiast kupowania

Zarządzanie tekstyliami

Usługi indywidualne - Oferujemy nowoczesne zarządzanie tekstyliami i środkami higieny. Niezależnie od tego, czy firma prowadzi działalność globalną czy regionalną, upierzemy twoje pranie, wyposażymy w odzież roboczą i dostarczymy artykuły z zakresu sprzętu ochrony osobistej.

> Usługi Bardusch

Rozwiązania branżowe