Pomieszczenie sterylne

Wysoko wykwalifikowani pracownicy bardusch obsługują cały proces logistyczny, który obejmuje pielęgnację tekstyliów z właściwymi dla nich, specjalnymi procesami prania i dekontaminacji według klasyfikacji ISO DIN EN 9001 i 14001, jak i zakup i transport odzieży stosowanej w pomieszczeniach sterylnych.

Usługi w zakresie odzieży stosowanej w pomieszczeniach sterylnych

W przypadku szczególnie delikatnej odzieży stosowanej w pomieszczeń sterylnych wszelkie przyczyny występowania błędów i wad muszą być wykluczone. Firma bardusch zapewnia ten idealny stan odzieży poprzez kompleksowe usługi wypożyczania. 

Przed pierwszym obiegiem prania tworzona jest indywidualna dla każdego klienta koncepcja odzieży roboczej. Potem następuje nabycie ubrania do pomieszczeń sterylnych, jego pielęgnacja i magazynowanie. W regularnych terminach odbieramy używane ubranie, dekontaminujemy i sterylizujemy je w jednym z naszych zakładów produkcyjnych, a następnie dostarczamy w uzgodnionym terminie bezpośrednio do wcześniej zdefiniowanych obiektów danego przedsiębiorstwa. 

Dziewięć kroków do uzyskania maksymalnej czystości 

1. Odbiór 
Ubranie używane w pomieszczeniach sterylnych jest odbierane przez bardusch bezpośrednio u klienta i dostarczane do jednego z dwóch odrębnych terytorialnie zakładów produkcyjnych w Niemczech. 

2. Przejście przez śluzy 
Przez śluzy ubranie jest doprowadzane do pralni. 

3. Kontrola
Wykonywana jest staranna kontrola pod względem uszkodzeń, wykonywane są konieczne naprawy lub następuje wymiana artykułów według uzgodnionego cyklu. 

4. Pranie 
Następuje walidowana procedura dekontaminacji wraz z w pełni higienicznymi i dezynfekującymi procesami pralniczymi. Obciążenie drobnoustrojami zmniejsza się przynajmniej o 5 log. Cząsteczki brudu i pyłu zostają usunięte. 

5. Śluza pomieszczenia sterylnego
Poprzez funkcję przeładunku uprane ubranie dostaje się z maszyny bezpośrednio do certyfikowanej według ISO 14644-1 właściwej strefy sterylnej. 

6. Pomieszczenie sterylne
W ramach monitoringu online kontroluje się takie parametry, jak liczba cząstek w powietrzu otoczenia, ciśnienie powietrza pomieszczenia sterylnego oraz jakość stosowanej wody. Pełna dokumentacja i możliwość śledzenia jest w każdej chwili możliwa. 

7. Pakowanie
Następnie tekstylia są pakowane do specjalnych worków z PE lub do torebek do autoklawów. Pakowanie w pomieszczeniu sterylnym bardusch zapewnia, że także podczas transportu cząstki ani drobnoustroje nie dostaną się do zawartości. 

8. Sterylizacja w autoklawach 
Sterylizację przeprowadza się w autoklawie, który spełnia wymagania norm DIN EN 17665-1 i DIN EN 285. 

9. Dostawa 
Gotowe, oczyszczone tekstylia są pakowane zgodnie z uzgodnionymi warunkami odnoszącymi się do odpowiednich opakowań transportowych i terminowo dostarczane klientowi. 

Odzież stosowana w pomieszczeniach sterylnych 

W pomieszczeniu sterylnym nawet najmniejsze cząstki nie mogą odrywać się od ubrania. Osiąga się to przez specjalne ubranie niezawierające drobnych cząstek, wykonane z materiału o wysokiej gęstości. 

Odzież sterylna zapobiega przedostawaniu się cząstek i drobnoustrojów z ciała ludzkiego do powietrza otoczenia, a tym samym do produktów zagrożonych. bardusch oferuje ubranie robocze stosowane w pomieszczeniach sterylnych z klas 5-8 według DIN ISO 14644-1.

Niezależnie od zakresu zastosowania, w koncepcjach ubrań łączone są różne właściwości techniczne, jak i zdolność zatrzymywania cząstek, przepuszczalność pary wodnej, wytrzymałość na ścieranie i komfort noszenia. Ubranie do pomieszczeń sterylnych bardusch obejmuje kombinezony, wysokie buty z cholewami, czepki, środki ochraniające usta, płaszcze, ubranie pośrednie, rękawice i podkolanówki. 

Koncepcja odzieży roboczej w zależności od klasy pomieszczenia sterylnego

 Walidacja i rewalidacja procesów i maszyn

Oczyszczaniem wymagającym najwyższej czystości odzieży do pomieszczeń sterylnych zajmują się nieliczne wyspecjalizowane firmy. We współpracy z uznanymi niezależnymi instytutami stale rozwijamy nasze procesy technologiczne i zapewniamy stały poziom bezpieczeństwa i higieny. 

Procesy kształtujemy na możliwie najwyższym poziomie przejrzystości i odpowiednio dokumentujemy. Wszystkie istotne czynności odpowiadają standardowi GMP. bardusch czyści odzież stosowaną w pomieszczeniach sterylnych zgodnie z normami z ISO EN 14644 -1 w klasach ISO 5/6. Postępujemy przy tym według wytycznych zarządzania jakością i naszego systemu zarządzania certyfikowanego na zgodność z normą ISO 9001: 2008.
Do czyszczenia ubrań stosowanych w pomieszczeniach sterylnych stosujemy pralnico-wirówki ze specjalnymi programami prania. Ich skuteczność jest kontrolowana przez wiodący instytut higieny. Środki piorące również podlegają regularnej kontroli. W procesie prania stosuje się wyłącznie specjalnie oczyszczoną i stale monitorowaną wodę. Czyszczenie przebiega w zgodnych z normami klasy ISO 5/6 i co roku kwalifikowanych pomieszczeniach. W ramach monitoringu (ciśnienie, wielkość cząstek, ilości cząstek) na bieżąco weryfikuje się warunki występujące w pomieszczeniu. Sterylizację przeprowadza się w walidowanych co roku sterylizatorach parowych. Spełniają one wymagania norm DIN EN 17665 -1 i DIN EN 285. Protokoły z procesów udostępniane są klientom.
Oprócz tego wskaźniki na opakowaniu dokumentują powodzenie zgodnej z przepisami autoklawizacji. Także stały monitoring szkodników, regularne szkolenia i prowadzone w sposób ciągły badania mikrobiologiczne należą do procedur standardowych. 

FAQ Pomieszczenia sterylne

Jakie są korzyści systemu wypożyczania? 

Podobnie jak na innych polach działalności, oferta usług dotycząca pomieszczeń sterylnych obejmuje wszystkie etapy: od zaopatrzenia, przez specjalne procesy prania i dekontaminacji, po bezpieczny transport, z zachowaniem i nieustanną weryfikacją aktualnych kryteriów certyfikacji i jakości. Nie musisz martwić i się o właściwe zapewnienie właściwej ochrony – możesz w pełni skoncentrować się na swoich kluczowych kompetencjach. 

Jakie są potencjalne oszczędności? 

Wraz z usługą wypożyczania obniża się koszty stałe, zapewnia się przejrzystość kosztów oraz zwiększa się bezpieczeństwo planowania. Oszczędności obejmują koszty magazynowania i materiału, zagospodarowanie asortymentu i utrzymanie tekstyliów. 

Czy pracujecie z określonymi producentami konfekcji? 

Jesteśmy niezależni od określonych producentów. Dzięki temu klienci mogą mieć pewność, że zawsze oferujemy optymalne produkty stosowane w pomieszczeń sterylnych. 

Czy mogę bez problemu zmienić mojego dotychczasowego usługodawcę na usługi pralnicze Bardusch? Czy mogą wystąpić luki w zaopatrzeniu? 

Nasze wieloletnie doświadczenia i ścisły kontakt między naszym zespołem ekspertów i naszymi klientami umożliwiają sprawną zmianę. Wykwalifikowani, fachowi doradcy osobiście obsługują każdego klienta i pozostają do jego dyspozycji, służąc mu pomocą i radą. 

Jaką rolę pełnią aspekty środowiskowe? 

Firma Bardusch, jako pierwsze niemieckie przedsiębiorstwo usługowe, wprowadziła system zarządzania środowiskowego według rozporządzenia WE 1836/93 i przeszła certyfikację na zgodność z EMAS III (rozporządzenie w sprawie auditu ekonomicznego) dotyczącą środowiska i jakości. 

Już usługa podstawowa – zaopatrzenie w tekstylia wielorazowego użytku i ich należyta pielęgnacja – świadczona jest z uwzględnieniem norm i przepisów ochrony środowiska. Tekstylia są dostarczane, pielęgnowane, a w razie zużycia – wymieniane. Firma bardusch każdorazowo zwraca także uwagę na optymalne stosowanie surowców. W tym celu bardusch opracowuje i wybiera produkty, które mogą być stosowane w obiegu możliwie długo i które po użyciu mogą być ponownie stosowane lub usuwane w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Wszystkie produkty bardusch od chwili pierwszego wykorzystania są włączane w obiegowy system procesowy.

Oszczędność wody 

Firma bardusch kładzie nacisk na to, aby świadomie i oszczędnie obchodzić się z wodą jako surowcem i w sposób stały obniżać zużycie i zanieczyszczenie wody. W naszych zakładach realizowane są najnowocześniejsze procesy pralnicze.

Stworzymy dla ciebie indywidualną koncepcję ubrań roboczych

Kontakt z naszymi ekspertami:


bardusch Polska Sp. z o.o.
Ul. Prężyńska 38
Prudnik 48-200
Tel.: 48 774 067 010
Fax: 48 774 369 030
info@bardusch.pl