Zawsze zachowane bezpieczeństwo dzięki odzieży ochronnej


Odzież ochronna musi zapewniać pracownikom długotrwałą ochronę przed szkodliwymi wpływami środowiska pracy. Z tego względu wszystkie szczególne regulacje i normy są przez nas przestrzegane i odzież ochronna każdego rodzaju jest profesjonalnie pielęgnowana zgodnie z wymaganiami naszych procedur, dzięki czemu zachowana zostaje gwarancja funkcji ochronnej odzieży.

Odzież ochronna bardusch zapewnia:

·  wielofunkcyjną ochronę spawalniczą według EN 470-1 lub ISO 11611

·  ochronę przed gorącem i płomieniem według EN 531

·  ochronę przed maszynami według EN 510

·  ochronę przed chemikaliami według EN 13034, typ 6

·  oznakowanie gwarantowane przez odzież ostrzegawczą według EN 471

·  skuteczną ochronę termiczną odzieży przeznaczonej do pracy w chłodniach

   według EN 342

·  odprowadzanie elektrostatyczne według EN 1149

Formularz
kontaktowy