Dostawa upranej odzieży roboczej


Dostarczamy czystą odzież roboczą


Wraz z odbiorem używanej odzieży roboczej dostarczana jest odzież świeżo uprana. 

Na życzenie klienta sortujemy odzież roboczą i układamy ją w szafce pracownika. Więcej na temat naszej uslugi ukladania odziezy roboczej w szafce pracowniczej...

W ten sposób obieg się zamyka. Także całe oprzyrządowanie z zakresu bezpieczeństwa pracy możemy w razie potrzeby zintegrować w te procesy.