Odbiór używanej odzieży


Odbiór na miejscu


Regularnie odbieramy od klienta używaną odzież roboczą. 
Odbiór używanej, a także dostawa oczyszczonej odzieży roboczej przebiega zawsze według ściśle uzgodnionego harmonogramu. 
Jest on elastycznie dostosowany do potrzeb naszych klientów. 
W przypadku szczególnych wymagań możemy utworzyć własne biuro obsługowe na terenie twojego zakładu lub w jego bezpośrednim pobliżu.