Ubranie osobiste dla każdego pracownika

Każdy otrzyma swoją odzież roboczą.

Na każdej sztuce odzieży roboczej umieszczany jest indywidualny kod kreskowy. 
Kod kreskowy gwarantuje podczas obiegu odzieży właściwe przyporządkowanie upranego ubrania roboczego. Każdy pracownik otrzymuje ponownie „swój” zestaw odzieży. Pomyłki są wykluczone.